Som Lukáš Bednár a pôsobím ako Google Certified Trainer pre NGO v SR/ČR. Aké ma neziskový sektor marketingové možnosti?

Čo je program Google pre neziskový sektor?

Je to program, ktorý Google poskytuje globálne a aj slovenským a českým neziskovým organizáciám, občianskym združeniam apod. V rámci programu získa vaša organizácia prístup do 4 produktov:

Aké možnosti má neziskový sektor v marketingovej oblasti?

Google Workspace
YouTube kanál
Google Ad Grants v hodnote až do 10.000 USD/mes.
Google Maps
Digitálni Anjeli
Prax pre študentov FMK UCM Trnava

Podmienky registrácie Google pre neziskové organizácie na Slovensku

Organizácie registrované v TechSoup SK:


Prihlasovací proces = Ako začať


*Informácie vyššie sú iba základné, odporúčam napísať na lukas@lukasbednar.com a zapíšem vás na najbližšie voľné školenie ku Google Ad Grants. Školenie je bezplatné a nie je limitujúci počet účastníkov.


"Je úžasné ako Google podporuje neziskový sektor. Mojim cieľom je vyškoliť čo najviac ľudí z neziskových organizácií, no zároveň vidím príležitosť v prepojení šikovných študentov marketingu získať skúsenosti s marketingom a PPC reklamou cez Google Ads. Vnímam to osobne za hodnotovo správne a ako win-win-win situáciu."

Lukáš Bednár, MBA

Prečítajte si aj článok o Google Ad Grants, v ktorom sa pozrieme na to, čo je Google Ad Grants, ako funguje a ako sa môžu neziskové organizácie, občianske združenia či iné právne formy spĺňajúce podmienky prihlásiť do programu.


Čo je Google Ad Grants?

Google Ad Grants je program pre neziskové organizácie, ktorý poskytuje reklamný kredit pre kampane vo vyhľadávaní bez finančného príspevku. Tento kredit môže byť použitý na propagáciu neziskovej organizácie prostredníctvom Vyhľadávania Google.

Google Ad Grants je súčasťou programu Google for Nonprofits, ktorý poskytuje neziskovým organizáciám rôzne nástroje a služby na zlepšenie ich online činností.


V rámci Google for Nonprofits tak môžete získať:


My sa pozrieme podrobnejšie na to, ako funguje program Google Ad Grants. Viac informácií k programom získate na https://events.withgoogle.com/grow-with-google-pre-neziskove-organizacie/google-pre-neziskov-organizcie/#


Ako funguje Google Ad Grants?

Google Ad Grants umožňuje neziskovým organizáciám propagovať svoju misiu prostredníctvom reklám v službe Google Ads. Organizácie získavajú možnosť čerpať kredit v hodnote až do 10.000 USD mesačne, ktorý môže byť použitý na reklamu v rámci Vyhľadávania Google. Samozrejme použitie kreditu musí byť v súlade s pravidlami, pri ktorých nedodržiavaní môže byť účet až pozastavený.

Google ponúka rôzne nástroje na správu kampaní, vrátane sledovania výkonu reklám a analýzy správania používateľov na webovej stránke organizácie. Organizácie môžu tiež využívať rôzne stratégie, ako napríklad kampane s cieľom získavať darcov a podporovateľov alebo kampane na propagovanie konkrétnych projektov.


Ako sa môžu neziskové organizácie prihlásiť do programu?

Aby sa nezisková organizácia mohla prihlásiť do programu Google Ad Grants, musí najprv splniť určité kritériá. Organizácia musí byť registrovaná ako nezisková v krajine, v ktorej sa chce prihlásiť, a musí byť overená prostredníctvom programu Google for Nonprofits.

Organizácia musí tiež mať webovú stránku s uvedenými podmienkami používania, politikou ochrany osobných údajov a informáciami o plánovaných aktivitách. Taktiež musí mať účet Google Ads a webovú stránku, ktorá je prepojená s týmto účtom.

Ak organizácia spĺňa tieto kritéria, môže sa prihlásiť do programu Google Ad Grants. Prihlásenie zahŕňa vyplnenie online žiadosti na https://www.google.com/nonprofits/account/signup?locality=sk a poskytnutie podrobných informácií o organizácii. Po schválení organizácie sa kredit v hodnote 10.000 USD mesačne aktivuje a organizácia môže začať vytvárať kampane a reklamy na Google Ads.

Google Ad Grants je skvelým nástrojom pre neziskové organizácie, ktoré chcú propagovať svoju misiu a získať nových podporovateľov a sponzorov.


Aké sú ďalšie kroky k získaniu kreditu 10.000 USD na reklamu vo vyhľadávaní?

Ak vaša organizácia spĺňa kritéria pre prihlásenie do programu Google Ad Grants, neváhajte a využite túto príležitosť na propagáciu vašej organizácie a zvýšenie jej online viditeľnosti. Vytváranie kampaní a reklám na Google Ads môže byť pre vás niečo nové, ale s dostupnými nástrojmi od Googlu môže byť veľmi efektívnym spôsobom, ako zvýšiť záujem o vašu organizáciu.


V prípade, že by ste potrebovali pomôcť s nastavením kampaní od šikovného PPC špecialistu, neváhajte mi napísať cez LinkedIn cez profil Lukáš Bednár a môžem vás prepojiť s komunitou dobrovoľníkov či študentov.