Krátke zhrnutie môjho CV

Na LinkedIn-e je toho omnoho viac...

LinkedIn

Facebook

YouTube

Instagram